Bogo Mission 20th Nov
Location:
philippines, Bogo
Date:
Wednesday, November 20, 2013